Het Traject

Fase 1
Doel: je vraagstuk helder krijgen
Je beschrijft wat je op dit moment bezighoudt en waar je moeite mee hebt, je vertelt je verhaal en probeert je probleem te verwoorden.

Fase 2
Doel: uitdiepen van je vraagstuk
De reactie van ons en de vragen nodigen je uit om verder te gaan in fase 2. Je hebt je vraagstuk geformuleerd en we gaan hier dieper op in. Zijn er ervaringen in het verleden die je in ervaringen in het heden weer herkent, hoe heb je geleerd om te gaan met bepaalde zaken? Je zult meer inzicht krijgen in je vraagstuk en waar het nog meer mee te maken heeft.

Fase 3
Doel: komen tot een nieuwe kijk op je vraagstuk
Je bent tot nieuwe inzichten gekomen, in deze fase kunnen we gaan zoeken naar een oplossing met Stop- Start- Go:
 
Stop:           Stop met wat je niet meer wilt
Start:           Bedenk wat je wel wilt
Go:              Doe het!

In deze fase gaan we doelen stellen en brainstormen: Welke waarde heb je nodig, wat zou je willen doen, wat zijn je doelen.

Fase 4
Doel: In actie komen
Je gaat  een persoonlijk actieplan maken. Welk doel zou je willen bereiken en wat heb je daarvoor nodig?
Welke strategie ga je gebruiken om een actieplan te maken.

Reacties zijn gesloten.